Rydbergo konstanta

Spektroskopijoje Rydbergo konstanta yra fizikinė konstanta, susijusi su atomo elektromagnetiniu spektru. Jos simbolis yra R ∞ {\displaystyle R_{\infty }}{\displaystyle R_{\infty }} sunkiesiems atomams arba R H {\displaystyle R_{\text{H}}}{\displaystyle R_{\text{H}}} vandeniliui. Konstanta pavadinta švedų fiziko Johaneso Rydbergo vardu. Pirmą kartą konstanta atsirado kaip empirinis tinkamumo parametras Rydbergo formulėje, skirtoje vandenilio spektro eilutei. Vėliau Nielsas Boras parodė, kad jos vertę galima apskaičiuoti pagal fundamentalesnes konstantas, taikant jo sukurtą Boro modelį. Nuo 2018 m.[atnaujinta] R ∞ {\displaystyle R_{\infty }}{\displaystyle R_{\infty }} ir elektronų sukinio g faktorius yra tiksliausiai išmatuotos fizikinės konstantos.

Vandenilio konstanta išreiškiama kaip R H {\displaystyle R_{\text{H}}} {\displaystyle R_{\text{H}}}arba, esant begalinei branduolio masei, R ∞ {\displaystyle R_{\infty }}}. {\displaystyle R_{\infty }}. Abiem atvejais konstanta naudojama išreikšti bet kurio fotono, kurį gali išspinduliuoti atomas, didžiausio bangos ilgio (atvirkštinio bangos ilgio) ribinei vertei arba mažiausios energijos fotono, galinčio jonizuoti atomą iš pagrindinės būsenos, bangos ilgiui. Vandenilio spektrinę eilutę galima išreikšti tiesiog vandenilio Rydbergo konstantos R H {\displaystyle R_{\text{H}}}{\displaystyle R_{\text{H}}} ir Rydbergo formulės terminais.

Atomo fizikoje Rydbergo energijos vienetas, simbolis Ry, atitinka fotono, kurio bangos skaičius yra Rydbergo konstanta, t. y. vandenilio atomo jonizacijos energiją, energiją.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3